In werking getreden op 25 november 2009

Aleris Corporation en haar dochterbedrijven (gezamenlijk, "Aleris") streven ernaar om uw privacy te beschermen. Dit Privacybeleid ("Beleid") werd opgesteld om u informatie te verstrekken over de privacypraktijken van onze website.

Aleris of haar dochterbedrijven worden in dit Beleid ook wel het "Bedrijf," "wij," "ons" of "onze" genoemd. De term "u," "uw" of "uzelf" verwijst naar de gebruiker of de bezoeker van één of meerdere van onze Websites (gedefinieerd in dit Beleid).

Over ons privacybeleid

Via onze Websites willen we u zowel informatie verstrekken over ons Bedrijf, onze producten en diensten als kunnen reageren op uw vragen, bestellingen en verzoeken. Dit Beleid licht het volgende toe:

 • het soort informatie die we van u kunnen verzamelen via onze Websites;
 • hoe we die informatie kunnen gebruiken;
 • met wie die informatie gedeeld kan worden;
 • hoe we de informatie beschermen die we over u verzamelen;
 • welke keuzes u heeft met betrekking tot uw informatie;
 • hoe u ons kunt contacteren met betrekking tot dit Beleid en uw persoonlijke informatie.

Please note that this Policy applies to personally and non-personally identifiable information collected only online via <duffel.aleris.com> and any other Company websites on which this Policy is posted (each, a “Website” and collectively, the “Websites”). This Policy does not apply to information collected by the Company through any other means. When this Policy uses the term “personally identifiable information” or “personal information,” we mean information that identifies a particular individual, such as the individual’s first or last name, postal address, e-mail address or telephone number. When other information is directly associated with personally identifiable information, this other information also becomes personally identifiable information for purposes of this Policy. 

Als u een inwoner van Californië bent, raadpleeg dan de "Californische privacyrechten" hieronder voor een verklaring inzake uw recht om een lijst te ontvangen van derden waarmee wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld.

Uw toestemming

Zorg ervoor dat u dit volledig Beleid doorgenomen heeft voordat u PERSOONLIJKE informatie gebruikt of verstrekt via een van onze websites. Wanneer u persoonlijke informatie raadpleegt, gebruikt of instuurt via onze websites, stemt u in met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de kennisgeving van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Beleid.

Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit Beleid naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in dit Beleid (met de ingangsdatum) zullen op de van toepassing zijnde Websites worden geplaatst wanneer deze in werking treden. Wij moedigen u aan om ons Beleid regelmatig te bekijken voor wijzigingen en contact met ons op te nemen bij eventuele twijfels.

Het soort informatie de wij kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken

 

Persoonlijke informatie

Over het algemeen kunt u onze Websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. Het Bedrijf biedt bezoekers wel de kans om ons te contacteren, om met ons te communiceren en zaken met ons te doen, rechtstreeks, via een of meerdere van onze Websites.

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze mogelijkheden, kunnen we u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken om de communicatie of de transactie te vergemakkelijken.   We kunnen met andere woorden persoonlijke informatie van u verzamelen en opslaan wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt via onze Websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door:

 • aan u beschikbaar gestelde elektronische aanvraag-, informatieaanvraag-, contact- of opmerkingsformulieren in te vullen en te verzenden;
 • ons een e-mail te versturen via de e-mailadressen op de Websites;
 • u te registreren voor een account of er één aan te maken bij het Bedrijf via een van onze Websites;
 • uw toegang tot en gebruik van met wachtwoord beveiligde delen van onze Websites of enige klant- of werknemerspecifieke delen van de Websites;
 • u aan te melden voor e-mailmeldingen van het Bedrijf of voor één of meerdere van onze mailinglijsten;
 • een CV naar ons te verzenden via e-mail of andere beschikbaar gestelde middelen op één van onze Websites;
 • een offerte, monsters, informatiemateriaal of beleggersinformatie van ons te verzoeken;
 • producten te bestellen van ons of door andere online transacties met ons uit te voeren.

In het kader van deze activiteiten kunnen we diverse soorten persoonlijke informatie van u verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, jobfunctie, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, andere demografische gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en andere persoonlijke informatie die u verstrekt. Als u geen persoonlijke informatie naar ons wenst te verzenden via onze Websites, raden we u aan om niet deel te nemen aan de hierboven genoemde activiteiten.

We zullen geen informatie verzamelen die als "gevoelig" wordt beschouwd via onze Websites, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Gevoelige informatie omvat informatie of meningen over de afkomst, politieke meningen, lidmaatschap van een politieke vereniging, religieuze overtuigingen of voorkeuren, filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een beroeps- of handelsorganisatie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren of praktijken, strafblad- of gezondheidsinformatie van een individu.

De persoonlijke informatie die u via een of meerdere van onze Websites aan ons verstrekt, kan door ons worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt (naar onze keuze) voor de volgende doeleinden:

 • om informatieverzoeken uit te voeren en het Bedrijf te laten antwoorden op vragen;
 • om bestellingen te verwerken, uit te voeren en op te volgen, en zaken met u te doen;
 • om sollicitaties en CV's die u naar ons stuurt, te bekijken, te beoordelen en erop te antwoorden;
 • om deel te nemen aan externe/openbare vergaderingen, webcasts of conferentiegesprekken;
 • om intern te inventariseren;
 • om onze producten en diensten te verbeteren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • om regelmatig promotionele e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u die interessant zult vinden, te versturen naar het e-mailadres dat u opgegeven heeft;
 • om van tijd tot tijd contact met u op te nemen. Wij kunnen u contacteren via e-mail, telefoon, fax of per post.
 • om informatie te verzamelen, te genereren of te analyseren voor trends en statistieken;
 • om op te sporen of er prospects en bestellingen voortvloeien uit het contact van gebruikers met ons;
 • om meer te weten te komen over klantenbehoeften en -belangen voor interne marketing- en onderzoeksdoeleinden;
 • om onze Websites aan te passen op basis van uw interesses;
 • om het registratieproces te vervolledigen en uw account(s) bij ons te activeren, te onderhouden en/of te beheren;
 • om te helpen bij interne reviews, problemen, wijzigingen en verbeteringen van onze Websites;
 • om de veiligheid en/of integriteit van onze Websites te beschermen;
 • om onze Websites gebruiksvriendelijker te maken zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren;
 • om persoonlijke informatie verzameld via onze Websites af te stemmen op offline informatie die van u werd verzameld met het oog op, maar niet beperkt tot, de verificatie van de juistheid ervan;
 • om u te verwittigen over wijzigingen in onze Websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot dit Beleid;
 • andere door u geautoriseerde doeleinden of doeleinden die beschreven staan op onze Websites op het moment dat u uw persoonlijke gegevens invoerde.

 

Niet-persoonlijke informatie; cookies:

Als onderdeel van de standaardwerking van onze Websites kunnen we technologie gebruiken om bepaalde geaggregeerde en niet-persoonlijk identificeerbare informatie over onze gebruikers te verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het IP-adres van uw computer, de domeinnaam van waaruit u onze Websites heeft bezocht (bijv. <google.com>), het browsertype (bijv. Netscape of Internet Explorer), de bezochte pagina's, de datum en tijd waarop u onze Websites heeft bezocht, het besturingssysteem (bijv. Windows of Macintosh), de Internet Service Provider ("ISP"), de gebieden of pagina's van onze Websites die u heeft bezocht, de hoeveelheid tijd die u besteed heeft aan het bekijken van onze Websites, het aantal keren dat u terugkeert naar onze Websites en andere klikstroomgegevens.

Niet-persoonlijke informatie die we van u kunnen verzamelen via onze Websites, gebruiken we niet om u persoonlijk te identificeren. In plaats daarvan kan deze informatie verzameld en/of geanalyseerd worden door ons op een geaggregeerde basis om de gewoonten van onze gebruikers te meten. Dit helpt ons om het gebruik van onze Websites te meten, de inhoud, functionaliteit en werking van onze Websites te verbeteren en onze gebruikers beter te begrijpen en te bedienen.

We kunnen ook "cookies" gebruiken voor onze Websites. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Hiermee kunnen servers uw computer herkennen wanneer u een website opnieuw bezoekt (zodat het in sommige gevallen niet meer nodig is om uw gegevens opnieuw in te voeren). Cookies helpen website-eigenaars gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en de functionaliteit van de site te verbeteren om te voldoen aan de behoeften en wensen van de klant. Cookies kunnen webapplicaties ook op u laten reageren als individu. De webapplicatie kan dan haar activiteiten afstellen op uw behoeften, op hetgeen u wel en geen interesse in hebt door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. In het algemeen helpen cookies websites te verbeteren, want ze informeren website-eigenaars over welke webpagina's u wel en niet nuttig vindt.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren, indien u dit wenst. Het onderdeel "help" van de werkbalk legt in de meeste browsers uit hoe u de browser moet instellen om nieuwe cookies te weigeren, welke instellingen u moet selecteren om een gebruiker te verwittigen wanneer de browser een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies van de harde schijf van een computer moet verwijderen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit ervoor zorgen dat u de website die u bekijkt, niet langer ten volle kunt benutten.

Met wie uw informatie kan gedeeld worden

We kunnen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie doorgeven aan onze dochter- en moederbedrijven voor promotionele, zakelijke en marketingdoeleinden.

Zoals de meeste bedrijven huren wij derden in zoals agenten en contractanten om bepaalde administratieve en andere zakelijke diensten namens ons te verstrekken (bijv. accountants, rederijen, bedrijven die onze Websites helpen beheren of transacties voor ons verwerken enz.). We kunnen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie bekendmaken aan deze derde dienstenaanbieders opdat ze de diensten waarvoor zij aangeworven werden, correct kunnen uitvoeren.

Daarnaast kunnen we persoonlijke en niet-persoonlijke informatie extern bekendmaken als u ons dat toelaat, of als we verplicht zijn om dit te doen zoals nader gespecificeerd in "Uitzonderingen op kennisgevingen" hieronder.

 

Uitzonderingen op kennisgevingen

Ondanks de hierboven vernoemde beleidslijnen, behouden we ons het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan derden zonder voorafgaande kennisgeving als de wet ons hiertoe verplicht of als we ervan uit gaan dat dergelijke actie nodig is:

 

 • om te voldoen aan een juridisch proces zoals een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel;
 • om de rechten en eigendommen van het Bedrijf te beschermen of te verdedigen tegen juridische claims;
 • om de rechten, het eigendom en de veiligheid van een andere partij te beschermen;
 • om activiteiten aan een wetshandhavingsinstantie te melden waarvan wij, in goed vertrouwen, denken dat ze onwettig zijn;
 • om te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, verdenking van fraude en situaties die intimidatie, beledigende berichten of mogelijke bedreigingen van de fysieke veiligheid van personen inhouden;
 • als bescherming tegen misbruik of onbevoegd gebruik van onze Websites;
 • bij noodgevallen, wanneer we er bijvoorbeeld van uitgaan dat de fysieke veiligheid van iemand in gevaar is;
 • in het geval dat een of meerdere van onze Bedrijven ooit verkocht worden, overgenomen worden, een fusie aangaan, geliquideerd, gereorganiseerd of anderszins overgedragen worden, behouden wij ons het recht voor om onze gebruikersdatabanken, met enige persoonlijke en niet-persoonlijke informatie daarin, over te dragen aan de derde die het Bedrijf of de Bedrijven in kwestie overneemt.

We kunnen onder de USA PATRIOT Act verhinderd worden om individuen op de hoogte te stellen van dergelijke vrijgegeven informatie.

 

Privacy van kinderen

Onze Websites en producten of diensten die via onze Websites worden aangeboden zijn niet gericht op noch gemaakt voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen noch verzoeken doelbewust om persoonlijke informatie van of over kinderen jonger dan 13 jaar en verkopen onze producten of diensten niet doelbewust aan kinderen jonger dan 13. Als we ontdekken dat er persoonlijke informatie werd verzonden via een of meerdere van onze Websites over een kind jonger dan 13, dan wordt deze informatie verwijderd. Als een ouder of voogd ons meldt dat we onbewust (via een of meerdere van onze Websites) persoonlijke informatie over een kind jonger dan 13 hebben verzameld, dan zullen we die informatie verwijderen op verzoek van de ouder of voogd.

 

Tracking tools

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookies verkregen gegevens over uw gebruik van deze site worden gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u IP-anonimisering op deze website hebt geactiveerd, wordt het IP-adres door Google vóór verzending naar de server ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze gegevens in opdracht van de eigenaar van deze site om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om aanvullende diensten te leveren aan de eigenaar van de website, die geassocieerd zijn met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser werd doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze site ten volle kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie geregistreerde gegevens over het gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door op de onderstaande link te klikken en de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Veiligheid

Ons Bedrijf streeft ernaar om functionaliteit en veiligheid te verstrekken aan onze werknemers en gebruikers van de Websites en andere systemen die wij onderhouden.  Onze veiligheidsaanpak omvat verschillende facetten zoals, maar niet beperkt tot, firewalls, proxy servers, Secure Socket Layer (SSL)-certificaten, wachtwoordbeleidslijnen, gegevensencryptie en VPN-cliënten.  Alle wijzigingen van en uitzonderingen op onze standaard veiligheidsbeleidslijnen moeten voldoen aan de criteria van (a) een geldig zakelijk doel en (b) moeten dat doel afstemmen op het geschikte middel.  Verbindingen met onze Websites en andere systemen en diensten mogen niet geconcretiseerd worden vanuit een externe bron, tenzij door specifieke uitzondering, en verkeer opgestart door Bedrijfssysteemgebruikers naar openbare netwerken is beperkt tot een specifieke reeks diensten en toepassingen. We beperken ook de toegang van onze werknemers tot persoonlijke informatie op een "need to know"-basis.

Helaas is elektronische communicatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt VIA HET INTERNET niet garanderen. U verstrekt deze informatie dus op eigen risico.  We raden u aan alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u het internet gebruikt. Wijzig uw wachtwoorden vaak, gebruik een combinatie van cijfers en letters, en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt. Vergeet ook niet om u af te melden van onze Websites en sluit uw browservenster wanneer u klaar bent. Dit voorkomt dat anderen zich als u voordoen op het internet.

 

Links naar andere websites

Onze Websites kunnen links bevatten naar andere interessante websites, die het eigendom zijn, beheerd en/of gecontroleerd worden door derden. Zodra u deze links gebruikt om onze Websites te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over de andere websites van derden die u bezoekt. We kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, veiligheid en/of privacy van informatie die u verstrekt terwijl u deze websites van derden bezoekt, want dergelijke websites vallen niet onder dit Beleid. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring van elke website door te nemen voor u de site bekijkt en persoonlijke gegevens via het internet verstrekt.

 

Californische privacyrechten

Volgens de Californische wet "Shine the Light", hebben inwoners van Californië die regelmatig zaken doen met ons en persoonlijke informatie verstrekken voor producten of diensten voor persoonlijk, familie- of gezinsgebruik, het recht om informatie over eventuele klantengegevens die wij gedeeld hebben met derden voor hun eigen directe marketinggebruik van ons te verzoeken en te verkrijgen (eenmaal per kalenderjaar). Indien van toepassing, zou deze informatie het soort gedeelde klanteninformatie specificeren alsook de namen en adressen van de derden waarmee wij klanteninformatie gedeeld hebben het voorafgaande kalenderjaar. Als u bijvoorbeeld een aanvraag indient tijdens het wettelijk kalenderjaar van 2010, zullen wij u informatie verstrekken over eventuele delingsactiviteiten die onder deze wet vielen tijdens het kalenderjaar van 2009.

Houd er rekening mee dat niet al het delen van informatie onder de "Shine the Light"-vereisten valt en alleen informatie over het onder de wet vallend delen in ons antwoord zal worden opgenomen.

Om deze informatie te verkrijgen, gelieve ons te contacteren zoals hierboven uiteengezet onder "Contact met ons opnemen". Plaats "Aanvraag voor Californische privacygegevens" in de onderwerpregel van uw correspondentie. Als uw aanvraag wettelijk is, zullen wij de verzochte informatie schriftelijk aan u verstrekken of via het door u opgegeven e-mailadres.

 

Ons contacteren

Indien u vragen heeft over dit Beleid, gelieve ons te contacteren op aleriscommunications@duffel.aleris.com.

 

U kunt ook verzoeken om persoonlijke informatie die u ons via onze Websites verstrekt heeft, te bekijken, bij te werken, te corrigeren en/of te verwijderen door ons te contacteren op:

25825 Science Park Drive, Suite 400

Beachwood, Ohio USA 44122

 

of door te mailen naar: aleriscommunications@duffel.aleris.com.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software